Winst voor werkgevers

Medewerkers die duurzamer reizen, dragen bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio en aan de klimaatdoelstellingen. Maar het levert nog veel meer op: voor de medewerkers zelf én voor u als werkgever. Alle reden dus om met dit thema aan de slag te gaan!

Aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers

Het blijkt steeds weer dat een goed mobiliteitsbeleid een aantrekkingskracht heeft op (nieuwe) medewerkers. Enorm belangrijk dus om goed personeel aan te trekken én te behouden.

Kostenbeheersing en besparing

Wist u dat mobiliteit vaak de 2e of 3e kostenpost van een organisatie is? Waarschijnlijk niet: binnen veel organisaties zijn de kosten versnipperd (verschillende afdelingen). Door bewust met mobiliteit aan de slag te gaan, krijgt u meer zicht op de kosten en kunt u ze beter beheersen. En bovendien: u kunt kosten besparen.

CO2-reductie

Duurzaamheid en CO2-reductie wordt voor veel organisaties steeds belangrijker. Klanten vragen hier ook steeds vaker om. Personenmobiliteit zorgt vaak voor een aanzienlijk deel van uw CO2-uitstoot en kan relatief snel worden verbeterd. Vanaf 2022 heeft u als werkgever (met >100 medewerkers) bovendien te maken met de landelijke normering CO2-uitstoot voor werkgebonden mobiliteit.

Vitaliteit

Medewerkers die op de fiets naar het werk gaan, zijn fitter en gezonder. Ook medewerkers, die een deel van hun tijd thuis kunnen werken zitten beter in hun vel. Mentaal en fysiek fitte medewerkers zijn productiever en hebben een lager ziekteverzuim.