Monitor Mobiliteit & Vervoer | juni 2023


In de Monitor Mobiliteit en Vervoer van de maand juni staan de actuele ontwikkelingen en cijfers in mobiliteit. De monitor staat weer vol met data, gevisualiseerd in grafieken. De monitor geeft eenmaal per maand inzicht in de ontwikkeling van mobiliteit en vervoer. Dat gebeurt door de presentatie van cijferreeksen in overzichtelijke grafieken.

De rapportage geeft een breed beeld van verkeer, goederenvervoer, reisgedrag, verkeersveiligheid, milieu en vervoermiddelen op basis van openbare data. In de slides staan de bronnen vermeld.

Mobiliteit

  • Intensiteiten lagen in heel Nederland ongeveer 5% lager dan in 2019
  • Op het HWN was er 3% minder verkeer dan in 2019 en 3% meer dan in 2022
  • Het gebruik van het OV lag 19% lager dan in 2019 en 3% hoger dan in 2022

Verkeersveiligheid

  • T.o.v. 2019 is in de eerste 5 maanden van 2023 het aantal ongevallen 9%
    lager, t.o.v. 2022 is dat 1% lager
  • Het aantal slachtoffers is in deze maanden 19% hoger t.o.v. 2019 en ongeveer evenveel als in 2022

Monitor Mobiliteit en vervoer juni 2023 (pdf, 906 kB)