Mobiliteitsmonitor april 2023


In de bijlage weer de trends en ontwikkelingen in mobiliteit en vervoer. De cijfers voor het goederenvervoer weer up-to-date, maar deze maand ontbreken de laatste cijfers omtrent de verkeersveiligheid. Een overzicht dat uit veel verschillende bronnen is samengesteld, kampt zo af en toe met haperende datastromen.

20230428-Monitor-Mobiliteit-en-Vervoer (pdf, 900 kB)

De Monitor Mobiliteit & Vervoer geeft eenmaal per maand inzicht in de ontwikkeling van mobiliteit en vervoer en wordt uitgebracht om te informeren over de actuele ontwikkelingen en cijfers in mobiliteit. Dat gebeurt door de presentatie van cijferreeksen in overzichtelijke grafieken. In de rapportage wordt breed gekeken naar verkeer, goederenvervoer, reisgedrag, verkeersveiligheid, milieu en vervoermiddelen. Voor deze rapportage wordt openbare data gebruikt. De bronnen worden op de slides vermeld.