Drents Internet der Dingen Initiatief brengt toeristen bij schaapskuddes


Drenthe op weg naar slim ondernemerschap: toepassingen LoRaWAN uit de praktijk.

Wat is nu typisch Drents? Over het antwoord hoefden studenten van de ICT Academie in Hoogeveen niet lang na te denken: schapen! In opdracht van de provincie Drenthe bedachten de studenten een ludieke manier om het Drents Internet der Dingen Initiatief (DIDI) onder de aandacht te brengen. Het resultaat? De Proof of Concept Find your sheep. “Toeristen zouden met Find your sheep gemakkelijk kunnen achterhalen waar de Drentse schaapskuddes zich bevinden,” vertelt Esmeralda Top, aanjager innovatie en ondernemerschap gericht op de digitale economie.

“Dankzij het monitoren van zijn kudde kan de schaapsherder inzicht krijgen in graaspatronen en de afgelegde routes. Met behulp van de verzamelde data kunnen er nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld, maar bijvoorbeeld ook de gevolgen voor de natuur kunnen in kaart worden gebracht,” zegt Top. “Het monitoren gebeurt met sensoren. Die kunnen dankzij het LoRa-netwerk (LoRaWAN) van de provincie informatie doorgeven.”

Internet zonder Google of YouTube

De communicatietechnologie LoRaWAN staat voor long range wide area network. “Het wordt the Internet of Things genoemd. Dat komt omdat het geen internetverbinding is waarmee mensen op Google of YouTube kunnen. Het is puur bedoeld om ‘dingen’ met elkaar te verbinden. De verbinding zit nog onder de snelheid van 2G. Daardoor kunnen er alleen signalen worden uitgezonden door sensoren die verbonden zijn aan dingen. Of, in geval van de schaapsherder, gedragen worden door mensen.”

Drenthe als proeftuin

Het LoRa-netwerk is energiezuinig en heeft een lage bandbreedte. In Drenthe is het netwerk breed uitgerold. Dat wil zeggen dat de hele provincie is bedekt met antennes, Elke antenne heeft een bereik van 10 kilometer of meer. “Daarmee loopt Drenthe voorop. De politiek en het bestuur van Drenthe vinden dat belangrijk. We zitten in een digitale transitie. Het belang van digitalisering en het gebruik van data wordt steeds groter. Met DIDI jagen we innovatie en ondernemerschap aan. Dat doen we niet alleen voor onszelf – provincie, gemeentes, waterschappen, non-profitorganisaties en andere overheidsinstanties maken gratis gebruik van DIDI – maar ook voor ons bedrijfsleven en het onderwijs. Het initiatief past in onze opgave om slimme oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken,” licht Top toe.

Experimenteren

Top: “Als je wil innoveren, dan weet je vaak nog niet precies hoe of wat. Wat is handig/ Daar kom je pas gaandeweg achter. Daarom mogen Drentse ondernemers en startups gedurende zes maanden gratis gebruikmaken van DIDI. In die tijd kunnen zij experimenteren. Als provincie springen wij op deze manier in het gat tussen geen gebruik en commerciële afname. Na de testfase dienen ondernemers – als ze verder willen met LoRaWAN - over te stappen naar een commerciële aanbieder.”

Efficiënt

Slim innoveren betekent meer efficiëntie. Naast het voorbeeld van de schaapsherder zijn er talloze mogelijkheden om LoRaWAN in te zetten. “Denk bijvoorbeeld aan het legen van afvalbakken. Normaal gesproken rijdt de ophaaldienst langs alle locaties om te checken of de bakken vol zitten. Wanneer een afvalbak echter is uitgerust met een sensor, dan kan de ophaaldienst daarop inspelen. Bij de boodschap ‘leeg’ hoeven ze er niet naartoe en kan de route efficiënter worden gepland. Of neem een lantaarnpaal. Die gaan weleens kapot. Daar gaat een periode van geknipper aan vooraf. Als aan het begin van die periode een sensor het signaal ‘binnenkort kapot’ kan uitzenden, dan wordt daarmee voorkomen dat de lantaarnpaal wekenlang defect is.


VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door

In de reeks ‘VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door’ belichten we vanuit twee kanten samenwerkingen tussen partners in Drenthe en de provincie Drenthe. Via video komt een partner aan het woord. Dit kan gaan over een subsidieregeling waar hij/zij gebruik van heeft gemaakt of een andere vorm van partnerschap. In tekst wordt de rol van de provincie aan de hand van een interview verder uitgewerkt. In Drenthe doen we het samen, zoals deze reeks laat zien.

LoRa vrijblijvend proberen?

Ben je een Drentse ondernemer of startup en wil je aan de slag met DIDI? Ga dan naar www.lora-drenthe.nl  (binnenkort iot.drenthe.nl) en vraag een sleutel aan. Daarmee heb je gedurende zes maanden gratis toegang tot het Drents Internet der Dingen Initiatief.

Find your sheep

Vrijdag 24 januari 2019 vond de exposure plaats van de Drentse deelname aan het INTERREG-project LIKE! van de Europese Unie. Met het beschikbaar gekomen geld heeft een groepje studenten van de ICT Academie in Hoogeveen, in samenwerking met bedrijven, Find your sheep opgeleverd. Het project bevindt zich in de Proof of Concept-fase.

Innovatie en digitalisering

Voor een sterk bedrijfsleven zijn kennis en innovatie de basis. Een bedrijfsleven, dat zich kan blijven ontwikkelen en aanpassen aan veranderende omstandigheden. Om de concurrentiepositie van ons bedrijfsleven te versterken, willen wij het toepassen van kennis bevorderen. We zetten ons in voor het op innovatie gerichte MKB in het algemeen en voor een aantal kansrijke sectoren in Drenthe in het bijzonder. Het gaat dan om de slimme maakindustrie, biobased economy/ agribusiness/groene chemie, gezondheidseconomie en vrijetijdseconomie. Innovatie vraagt om een gezamenlijke aanpak en intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen.