“Briljante, innovatieve ideeën realiseren dankzij subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw"

Gepubliceerd op 24 januari 2020

Investeren in de toekomst is belangrijk. Zeker als het gaat om landbouw, één van de belangrijkste sectoren in onze provincie. Daarom heeft de provincie Drenthe het Programma Toekomstgerichte Landbouw met daarbij een subsidieregeling waardoor ondernemers in de akkerbouw, veehouderij, agribusiness en tuinbouwsector kunnen innoveren. “We ondersteunen ondernemers zodat zij hun briljante ideeën kunnen ontwikkelen,” zegt Ina Warmelts, accounthouder Agribusiness & Food bij de provincie.

Warmelts houdt zich onder meer bezig met subsidies. Ondernemers benaderen vaak de provincie met projecten. “Ze bellen met een innovatief project of idee, maar hebben vaak het geld niet om het idee te ontwikkelen. Wij helpen hen dan met het zoeken naar een passende financiering of subsidieregeling alvorens de aanvraag wordt ingediend,” licht Warmelts toe. “We hebben een scala aan subsidieregelingen gefinancierd vanuit Europese middelen, zoals de EFRO gelden, uitgevoerd door het SNN en de POP3-regeling voor plattelandsontwikkeling, of gefinancierd vanuit het Rijk, zoals de diverse subsidies vanuit RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Voorbeelden daarvan is de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De regeling Toekomstgerichte Landbouw is puur Drents.”

Welzijn dier en mens

In 2016-2017 liep er een eenmalige pilot in Drenthe om melkveehouderijen te ondersteunen in de aanschaf van het Watter-apparaat of -systeem van de firma Watter uit Assen (zie bovenstaande video). Het apparaat kan een desinfecteringsmiddel produceren uit water, zout en stroom. Warmelts: “Dat middel, Nontox, is nodig om de vieze sliblaag in de drinkbakken van het vee te voorkomen. In die laag zitten namelijk ziekteverwekkers. De laag wordt traditioneel opgelost met behulp van giftige bestrijdingsmiddelen, maar dat is schadelijk voor dier en mens. Net als de toegevoegde antibiotica die ervoor moet zorgen dat de koeien niet ziek worden. Met het systeem van Watter wordt er vol automatisch gezorgd voor schoon drinkwater en blijft de waterkwaliteit gegarandeerd, waardoor de gezondheid van mens en dier niet in gevaar komt.”

“Melkveehouders kregen destijds subsidie in de vorm van een korting. In totaal hebben dertig bedrijven het apparaat aangeschaft in die periode. Deze regeling is inmiddels afgerond. Geïnteresseerde veehouders kunnen zelf contact opnemen met Watter,” besluit Warmelts.

Divers

De ideeën die dankzij de regeling Toekomstgerichte Landbouw gerealiseerd worden, zijn divers. Warmelts: “Zo hebben we deze subsidie in het verleden verleend aan een bedrijf dat zich bezighield met het kweken van insecten. En ook naar projecten bij de proefboerderij 't Kompas in Valthermond is subsidie gegaan."


VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door

In de reeks ‘VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door’ belichten we vanuit twee kanten samenwerkingen tussen partners in Drenthe en de provincie Drenthe. Via video komt een partner aan het woord. Dit kan gaan over een subsidieregeling waar hij/zij gebruik van heeft gemaakt of een andere vorm van partnerschap. In tekst wordt de rol van de provincie aan de hand van een interview verder uitgewerkt. In Drenthe doen we het samen, zoals deze reeks laat zien.

Toekomstgerichte landbouw

Wil je meer informatie over de subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw? Kijk dan op de speciale pagina Toekomstgerichte landbouw.