Lokale energiecoöperaties kunnen opnieuw op steun rekenen vanuit provincie

Gepubliceerd op 4 juni 2024

Lokale energiecoöperaties kunnen ook de komende tijd ondersteund worden vanuit het Programma Lokale Energietransitie Drenthe (PLED). Zij kunnen hulp krijgen bij bijvoorbeeld energiebewustwordingsprojecten, het ontwikkelen van communicatie(middelen) of het opstellen van exploitatie- en businesscases voor collectieve zonnestroominstallaties. De voortzetting van de ondersteuning is mogelijk gemaakt door een aanvullende subsidie van 125.564 euro van Provincie Drenthe waarover Gedeputeerde Staten vandaag positief hebben besloten.

Het Programma Lokale Energietransitie Drenthe (PLED) is gericht op de versterking van de lokale energie-initiatieven in Drenthe, zodat zij in staat zijn zelfstandig projecten uit te voeren en de weg weten te vinden naar de middelen en kennis die daarvoor nodig zijn. Dit is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Drentse KEI en de provincie Drenthe. Inmiddels zijn er 104 energie-initiatieven in Drenthe.

Ondersteuning op verschillende vlakken

Het PLED ondersteunt startende en bestaande coöperaties bij het realiseren van collectieve zonnestroominstallaties maar ook op andere manieren, bijvoorbeeld met het:

  • meedenken over een dorps-energievisie/ uitvoeringsplan;
  • ontwikkelen van energiebewustwordingsprojecten in wijk of dorp;
  • ontwikkelen van communicatieplannen en –middelen om lokaal draagvlak te creëren voor de projecten;
  • opstellen van exploitatie- en businesscases;
  • organiseren van kennissessies;
  • opzetten van Community of Practices, gericht op kennisdeling en probleemoplossing tussen initiatieven;
  • en ontwikkelen van een gereedschapskist die initiatieven helpt om te komen tot een dorps/wijkvisie voor een duurzaam energiesysteem.

‘Inwonersinitiatieven zijn sterke partners’

Gedeputeerde Henk Jumelet vindt de extra steun belangrijk: “Onze inwoners spelen een centrale rol bij de energietransitie. Zowel bij het opwekken van duurzame energie als bij de warmtetransitie en aardgasvrij wonen, is deelname van inwoners cruciaal. Inwoners moeten mede-eigenaar zijn. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor lokale energie-initiatieven van inwoners, georganiseerd in bijvoorbeeld energiecoöperaties of via wijk- en buurtverenigingen. Zij hebben immers een sterke basis in de gemeenschap en werken samen aan een eerlijke en lokaal ingebedde energietransitie. Sommige initiatieven zijn doorgegroeid tot sterke partners bij het realiseren van de energieambities van inwoners en gemeenten. Juist daarom zijn lokale initiatieven en energiecoöperaties zo belangrijk. Dat blijven we als provincie Drenthe graag ondersteunen.”