GS-besluitenlijst 26 juli 2022


Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 41 Reglement van orde over vlaggen langs provinciale wegen

Gedeputeerde Staten geven antwoord op de vragen van GroenLinks op 15 juli over de protestvlaggen langs de provinciale wegen. Daarin geven Gedeputeerde Staten aan - na het zomerreces - in gesprek te gaan met de boeren over de eindigheid van de actie. In tussentijd houdt de provincie de veiligheid op de wegen en vaarwegen in het oog. Als het onveilig wordt, grijpt de provincie in.

De beantwoording wordt geplaatst op: www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen