Organisatie

stuurgroep vergadering aug 2015

Stuurgroep Regionaal landschap

De Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek is het bestuurlijk overlegplatform van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de grote natuurgebieden in Zuidwest Drenthe- Ooststellingwerf.

Met ingang van juni 2016 zijn de vergaderingen openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom om mee te luisteren. Mocht u daar belangstelling voor hebben, dan kunt u meer informatie over plaats en tijd opvragen bij het secretariaat.

Beheer- en Inrichtingsplan

Tot 1 januari 2013 werden Nationale Parken in Nederland "bestuurd" door een Overlegorgaan. Het Overlegorgaan is samengesteld uit vertegenwoordigers van partijen die bij het Nationaal Park zijn betrokken. Het Overlegorgaan werd benoemd door de minister van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV), later Economische Zaken (en Innovatie). De minister benoemde tevens voor 4 jaar een onafhankelijk voorzitter.

Het Overlegorgaan kreeg bij de instelling als Nationaal Park in oprichting als eerste opdracht een Beheers- en Inrichtingsplan (BIP) te maken voor het gebied. Op basis van dit BIP werd het Nationaal Park op 22 augustus 1991 officieel ingesteld als Nationaal Park. Het Drents-Friese Wold werd in 2000, met terugwerkende kracht,  Nationaal Park vanaf 22 juli 1999 (pdf, 146 kB).

Ontwikkelagenda

De Stuurgroep Regionaal Landschap heeft in juni 2016 de Ontwikkelagenda (pdf, 1.1 MB) vastgesteld. Dit document dient als basis voor de samenwerking tussen partijen in de Stuurgroep voor de periode 2016-2018.

Agenda komende vergadering Stuurgroep

Reguliere vergaderingen in 2024 die u kunt bijwonen zijn op:

  • 22 februari
  • 13 juni
  • 12 september en
  • 14 november

aanmelden om de vergadering bij te wonen kan tot 12 uur de dag voorafgaand aan de vergadering  bij de secretaris.

De agenda met de belangrijkste bijbehorende stukken kunt u circa een week voor de vergadering inzien via de website