Tijdelijke verlaging snelheid deel Rondweg


De provincie Drenthe heeft besloten om de snelheid op de Rondweg, tussen de fietsbrug Delftlanden en de aansluiting Hondsrugweg, tijdelijk te verlagen naar 50 kilometer per uur.

Op de Rondweg mag u 70 kilometer rijden, behalve tussen Delftlanden en voorbij de Hondsrugweg. Door problemen met de folieconstructie tussen de fietsbrug Delftlanden en de aansluiting Hondsrugweg is de kwaliteit van het wegdek zodanig slecht, dat dit kan leiden tot onveilige situaties. Daarom heeft de provincie Drenthe besloten om op dit deel van de weg de snelheid tijdelijk te verlagen naar 50 kilometer per uur totdat het probleem op dit deel van de Rondweg is opgelost.

Naar verwachting starten de werkzaamheden aan dit deel van de weg in de 2e helft van 2025.

Grondwaterniveau

Omdat een deel van de weg onder grondwaterniveau ligt, staat het grondwater tussen oktober en mei tegen de onderkant van het asfalt. Om de problemen te kunnen verhelpen is een langere drogere periode nodig. De komende zomer is daarvoor te vroeg. Er wordt nog onderzocht welke maatregelen er genomen kunnen worden om de weg weer waterdicht te maken.