Hoe werkt de regeling en het aanvragen?


Op hoofdlijnen ziet het er als volgt uit:

  1. Aanvragen van de subsidieregeling via de website van SNN inclusief het meesturen van de ondertekende bijlagen:
    • Een landbouw de-minimisverklaring
    • machtiging aan WUR
  2. Bevestiging SNN dat het maximale beloningsbedrag is gereserveerd voor de deelnemers
  3. WUR verzamelt data en berekent scores
  4. Scores worden voor akkoord teruggekoppeld met deelnemer via een persoonlijk dashboard
  5. Na akkoord worden gegevens gedeeld met SNN t.b.v. vaststelling beloning
  6. Uitkering beloning