Welke gegevens worden allemaal gebruikt?


Voor de beloningsregeling voor melkveehouderij worden gegevens verzameld van de Kringloopwijzer, De Milieumeetlat en de Gecombineerde opgave. De deelnemers geven de  WUR, toestemming om deze data te verzamelen. De WUR berekent op basis van deze gegevens de scores, legt dit voor aan de deelnemer en na toestemming wordt de score doorgegeven aan SNN die vervolgens de beloning vaststelt.