Welke bedrijven komen nu precies in aanmerking?


Professionele Drentse melkveehouderijbedrijven met de volgende SBI codes kunnen deelnemen aan de regeling:

  • 01.50 (akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren
  • 01.41 (fokken en houden van melkvee)
  • 01.41.1 (houden van melkvee)