Waarom zitten er geen KPI’s ten aanzien van natuur & landschap bij?


Binnen het project speelt biodiversiteit en landschap ook een belangrijke rol. Op dit moment zijn hier voor ons nog geen bruikbare KPI’s voor te formuleren. We hadden graag KPI’s over natuur & landschap opgenomen echter met de partners is hier naar gekeken en bleek dat de onderliggende zogenaamde BBM pakketten van de KPI’s die landelijk gebruikt worden niet overeen te komen met de GLB maatregelen. Dat zou verwarring geven. Aangezien het GLB nu van grote invloed is op de Drentse landbouw hebben we in eerste instantie voor gekozen om geen KPI’s op te nemen. Daarom volgt naast de subsidieregeling Duurzaam Boeren Drenthe – Melkveehouderij  nog een stimuleringsregeling voor verbetering van de natuur- en landschapsonderdelen. Wel werken we actief verder hoe in de toekomst toch KPI’s voor Natuur & landschap op te nemen.

Uiteraard kijken we hierbij goed naar wat er op landelijk gebied gebeurt rondom de KPI's.