Waarom moet ik de WUR machtigen


De machtiging heeft betrekking op de Subsidieregeling Duurzaam Boeren Drenthe.

De Subsidieregeling Duurzaam Boeren Drenthe – Melkveehouderij is een beloningsregeling voor melkveehouders die zich inspannen voor de verbetering van duurzaamheid op hun bedrijf. De hoogte van de beloning is afhankelijk van de prestaties op de kritische prestatie indicatoren (KPI’s). Om de hoogte van deze beloning te kunnen bepalen zijn gegevens van het melkveebedrijf nodig waarmee de prestaties op bedrijfsniveau worden gemonitord. Deze gegevens worden verwerkt door Wageningen University and Research (WUR), in opdracht van Provincie Drenthe.

Wie ontvangt de gegevens

WUR verzamelt de gegevens en rapporteert de resultaten, na akkoord van de melkveehouder, aan Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). SNN is het uitvoeringsorgaan van de subsidieregeling en stelt op basis van de scores de beloning vast en betaalt die uit.

Tussen SNN en WUR is er een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin is bepaald dat beide partijen data op bedrijfsniveau alleen gebruiken ten behoeve van de subsidieregeling en deze data niet met anderen delen.

WUR deelt met de Provincie Drenthe alleen de samengevoegde resultaten. De data kan door de provincie dus niet tot op bedrijfs- of persoonsniveau worden herleid.

Welke gegevens worden verzameld

Om de 11 KPI’s te kunnen berekenen wordt er gebruik gemaakt van de Kringloopwijzer en de Gecombineerde opgave. Door het machtigingsformulier wordt de WUR gemachtigd om de benodigde gegevens vanaf 2020 tot en met 2024 te verwerken.