Waarom is de beloning alleen nog maar voor melkveehouders van kracht?


Duurzaam Boeren Drenthe gaat van start in 2023 met

  • een beloningsregeling voor melkveehouders,
  • een pilot KPI voor akkerbouwers en gemengde bedrijven en
  • later dit jaar met een regeling voor natuur- en landschapselementen.

De gezamenlijke projectpartners hebben al ervaring opgedaan met een KPI regeling voor de melkveehouderij met Duurzame Melkveehouderij Drenthe. Belangrijke basis hiervoor is de Kringloopwijzer.

In de akkerbouw en voor de gemengde bedrijven is deze ervaring er nog niet. Afgelopen jaar is een eerste verkenning gedaan naar mogelijke KPI’s die een goede afspiegeling geven ten aanzien van duurzaamheid. Dit jaar wordt met een pilotgroep deze KPI’s nader onderzocht en of de gegevens hiervoor op betrouwbare en uniforme wijze verzameld kunnen worden en in welke mate ondernemers hier zelf in kunnen sturen.