Het project heeft een looptijd van twee jaar, betekent dit dat akkerbouwers straks maar voor 1 jaar beloning kunnen aanvragen?


We zijn voornemens om vanaf 2024 een beloningsregeling voor akkerbouwers te openen. Wat de looptijd wordt van die regeling is nog niet bepaald. Het wordt een eigen regeling naast die voor melkveehouderij.