Ik ben ondernemer in de intensieve veehouderij, dan kan ik niet meedoen aan deze regeling?


De KPI’s van Duurzaam Boeren Drenthe, hebben betrekking op melkveebedrijven. Dat zijn bedrijven waar in het bedrijfsmanagement invloed kan worden uitgeoefend op de doelen zoals die zijn vastgesteld. En wat gemeten kan worden met de Kringloopwijzer.

Voor akkerbouwers en gemengde bedrijven worden de KPI’s de komende periode vastgesteld.