Ik mis de KPI blijvend grasland, die zie je wel in zuivelprogramma’s


De KPI Blijvend grasland maakt onderdeel uit van de KPI ‘gewasrotatie-index. Als een melkveehouder 100% blijvend grasland heeft haal je de hoogste score, namelijk 1.