Ik moet een de-minimis verklaring meesturen. Wat is dat?


Bij de aanvraag voor de beloningsregeling is het noodzakelijk om een de-minimisverklaring mee te sturen.

Deze verklaring moet voorkomen dat deze subsidie effect heeft op het handelsverkeer tussen de Europese lidstaten.

Met de de-minimisverklaring wordt verklaard dat het totaalbedrag aan subsidies of toeslagen onder de norm blijft. Meer weten? Dat kan via de website van SSN : https://www.snn.nl/kennisbank/de-minimissteun

Onderstaand een overzicht van een aantal voorkomende subsidieregelingen die wel of niet meetellen.