Hoe zit dat met de provinciale spreiding


Alle akkerbouwers in Drenthe worden uitgenodigd om zich aan te melden. Wordt het aantal van 50 overschreden dan wordt er een selectie gemaakt op basis van provincialespreiding, waarbij er gekeken wordt naar een evenredige afspiegeling van het aantal bedrijven per gemeente. Indien nodig wordt een selectie gemaakt op basis van volgorde van aanvragen.