Waarom is dit nog een pilot en wordt er nog niet beloond voor de werkelijke prestaties?


De gezamenlijke partners willen werken aan een robuust programma voor belonen naar prestaties waarbij er beloond wordt op basis van werkelijk gerealiseerde resultaten waar boeren zelf ook maximaal invloed op uit kunnen oefenen. Er is daarom besloten om een praktijkpilot te organiseren waarbij boeren worden beloond voor deelname en er meer kennis en inzicht wordt verkregen rondom data verzameling, borging en bijvoorbeeld het stapelen van beloningen.