Wat zijn de voorwaarden voor deelname?


Bedrijven die zich aanmelden moeten voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Akkerbouwer in Drenthe
  • Gebruik maken van een bedrijfsmanagementsysteem
  • Juiste en complete data aanleveren volgens het vastgestelde format
  • Actief deelnemen en meedenken in studiegroep verband (circa 4 bijeenkomsten)