Is er al sprake van een beloning naar prestatie?


Vanuit de provincie wordt er op dit moment alleen nog maar een vergoeding uitgekeerd voor het aanleveren van data. Ook de ketenpartners belonen in dit eerste jaar alleen voor deelname en nog niet op prestaties. Een uitzondering is Rabobank die een mogelijke rentekorting biedt.

Het uiteindelijke doel van het project is om te komen tot een breed gedragen systeem waarmee verschillende publieke en private partijen akkerbouwers kunnen waarderen en belonen voor hun duurzame prestaties ten aanzien van water, bodem, klimaat en stikstof.