Wat wordt er gevraagd van de deelnemers?


Voor het project zoeken we 50 Drentse akkerbouwers die hun prestaties delen op de KPI’s van het jaar 2023.

Het gaat dan om gegevens over bijvoorbeeld meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, gewasrotatie, gewasopbrengsten en organische stof. Deze data zijn onder meer afkomstig uit de gecombineerde opgave, satellietdata en het eigen digitale bedrijfsmanagementsysteem.