Wat gebeurt er met de data die wordt verzameld?


Deelnemers delen hun KPI-scores met alleen leden van het projectteam van Boerenverstand, WUR en Farmmaps. De KPI-scores worden geanonimiseerd gedeeld met onderzoekers van WUR en Farmmaps t.b.v. KPI-Kringlooplandbouw traject.

De scores worden op groepsniveau geanonimiseerd gedeeld met Provincie Drenthe en de projectpartners. De gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van dit project en mogen dus ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Goed om te weten: Deelnemende bedrijven ontvangen tevens een datagebruikersovereenkomst waarin exact staat hoe met deze gegevens wordt omgegaan.