Zijn er al drempel- en streefwaarden vastgesteld?


Het vaststellen van drempel- en streefwaarden is juist onderdeel van dit project en die zijn nu nog niet vastgesteld.