Aftrap akkerbouw pilot: KPI's van theorie naar praktijk

Gepubliceerd op 6 maart 2024

‘Er komt veel op ons af, ik wil zelf weer aan het roer staan.’ De uitspraak omschrijft treffend de algemene motivatie van de akkerbouwers tijdens de gezamenlijke aftrap van de Drentse pilot BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw.

Ruim 30 akkerbouwers en een aantal vertegenwoordigers van ketenpartners Cosun, Agrifirm, Avebe en Rabobank kwamen samen en bespraken het project en welke stappen er dit jaar worden gezet. De akkerbouwers die zich hebben aangemeld gaan het komende jaar aan de slag met Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s).

De hamvraag: kun je duurzaamheidsprestaties van akkerbouwers meetbaar maken en belonen? De provincie Drenthe gaat aan de slag met boeren én ketenpartijen om een antwoord te vinden op deze vraag.

De motivatie om mee te doen varieert. Zo zijn er ondernemers die instappen uit nieuwsgierigheid en vooral kritisch mee willen kijken: Hoe krijgt het project vorm en hoe worden wetenschap en praktijk aan elkaar gekoppeld? Voor anderen ligt de nadruk meer op de waardering van duurzame initiatieven. “Ik denk zelf dat ik al heel duurzaam ben met mijn bedrijf. Ik zou wel willen weten hoe het echt zit en welke waardering daar tegenover zou kunnen staan”, aldus een van de deelnemers.

Vooral de samenwerking met de ketenpartners wordt erg gewaardeerd. Vergroenen kan immers alleen als dat met alle ketenpartners samen gebeurt, is de opvatting.  De akkerbouwers worden dit jaar beloond voor het verzamelen en delen van hun scores op de KPI’s die voor een deel uit de landelijke BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw (BMA) komen. Daarnaast gaan ze samen aan de slag met kennis en ervaring om te kijken op welke manier ze hun scores kunnen verbeteren.

Er is nog ruimte voor enkele deelnemers. Die kunnen zich aanmelden via de website.

De  BMA pilot is een samenwerking van Duurzaam Boeren Drenthe, waarin natuur, landbouw en milieu zich hebben verenigd. Vanuit de ketenpartijen zijn aangesloten:  Cosun, Agrifirm, Avebe en leden van VAVI. Rabobank en ABN AMRO hebben zich eveneens aangesloten bij de Drentse aanpak. Rabobank doet dat via een mogelijke rentekorting, ABN AMRO onderzoekt nog op welke wijze zij het beste kan bijdragen.