BoerenKPI presenteert KPI-live


Dit najaar verzorgt BoerenKPI een serie live sessies: KPI-Live. In online sessies van ongeveer een uur worden actuele onderwerpen centraal gesteld en toegelicht door inhoudelijk deskundigen.

De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats op woensdag van 13.30 u tot 14.45 u. Voor de komende weken staan onder meer biodiversiteit, bodem en gewasbescherming op het programma. Doelgroep is iedereen die bezig is met KPI’s; van boeren tot beleidsmakers.

Een link ontvangen en/of op de hoogte blijven? Dat kan via de site van BoerenKPI.

BoerenKPI, ook wel KPI-K of KPI-Kringlooplandbouw, is een project dat gefinancierd wordt door het ministerie van LNV over Kritische Prestatie Indicatoren. Doel is om een systematiek te ontwikkelen om de duurzaamheid van boerenbedrijven te bepalen. Duurzaam Boeren Drenthe werkt met de pilot akkerbouw samen met BoerenKPI.