Inspirerende gebiedsbijeenkomsten


Deelnemers aan Duurzaam Boeren Drenthe hebben zich massaal aangemeld voor de beloningsregeling melkveehouderij. Meer dan 380 melkveehouders gaan de komende jaren aan de slag met duurzaamheidsdoelen. Tijdens inspirerende gebiedsbijeenkomsten hebben ze kennis gemaakt met elkaar en met het project.

In acht gebiedsbijeenkomsten hebben de deelnemer met elkaar en met het project kennis gemaakt. De opkomst was flink, bijna de helft van alle deelnemers bezocht een van de bijeenkomsten.

Kennisbehoefte

Het waren gezellige, maar vooral ook inspirerende bijeenkomsten, waarbij ook een eerste inventarisatie is gemaakt van de kennisbehoefte. Met deze input wordt op dit moment gewerkt aan een kennisprogramma. Daarbij zal er een stevige basis liggen om aan de slag te gaan met de KPI’s op basis van de Kringloopwijzer, maar zal er ook voor ruimte zijn voor meer specifieke vragen zoals de reductie van ruw eiwit in het rantsoen, het verlagen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en waterbeheer.