Bijeenkomst: Verdienmodel agroforestry met koolstofvastlegging


Voor boeren in Noord-Nederland wordt op maandagavond 10 juli a.s. een informatiebijeenkomst georganiseerd over de vastlegging van koolstof (CO2) in bomen en de invloed hiervan op het verdienmodel van agroforestry.

Voor het berekenen en verwaarden van CO2-vastlegging en -emissiereductie zijn tegenwoordig goede, robuuste methoden beschikbaar via de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Grondeigenaren kunnen met deze methoden projecten opzetten en de behaalde emissiereductie of vastlegging door SNK laten certificeren.

Sprekers zijn:

  • Wytze van der Gaast, directeur Stichting Nationale Koolstofmarkt
  • Wouter van Goor, senior onderzoeker bij Face the Future
  • Monique Plantinga, directeur Platform CO2 Neutraal.

De avond vindt plaats in Beetsterzwaag en wordt georganiseerd door de Friese Natuur en Milieufederatie, gemeente de Noordlyke Fryske Walden en Wageningen University and Research.

Meer lezen en aanmelden kan via de website