Workshop werken met KPI


Aan de slag met KPI's! Bedrijven die goed scoren, hoe doen ze dat?Verspreid over het hele land delen Foqusbedrijven hun ervaringen op hun boerenerf.

De eerste workshop in onze regio vindt plaats bij de maatschap Houwing in Nieuw-Weerdinge op 20 november a.s. Melkveehouder Houwing zal ons meenemen in de stappen die hij genomen heeft en op welke manier dat zichtbaar is in de resultaten. Een praktische aanpak van het werken met kritische prestatie indicatoren.

Deelnemers van Duurzaam Boeren Drenthe zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst, ook als ze geen lid zijn van FrieslandCampina. Aanmelden is wel verplicht. Dat kan via het aanmeldformulier van FrieslandCampina.