Geertje Enting


‘Mijn naam is Geertje Enting, ik woon in Anderen op een gemengd bedrijf met melkvee en akkerbouw. De komende maanden wil ik graag in gesprek over het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe. Hoe gaat het met de aanpak van de verduurzaming op jouw bedrijf en waar loop je eventueel tegenaan? Ik ben beschikbaar om te sparren over je plannen en je vragen. Ook kan ik je eventueel helpen bij het vinden van studiegroepen of adviseurs.

We moeten laten zien waartoe we als boeren in staat zijn!

Ik vind het belangrijk om te laten zien waartoe we als melkveehouders in staat zijn. Wij zijn waardevol voor veilig en verantwoord geproduceerd voedsel maar evengoed óók voor het landschap. De landbouw doet veel en kan veel en dat is zichtbaar en meetbaar. Als we ons vakmanschap kunnen vergroten en inzetten voor deze verduurzamingsslag, dan hebben we veel gewonnen!’

Geertje is te bereiken op 06 - 557 66 883