Deadline aanleveren data Akkerbouw


Datum
Plaats in agenda
Locatie
online
Doelgroep

Deelnemers akkerbouwpilot BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw

Omschrijving

Deelnemers aan de pilot BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw delen hun data ten behoeve van het pilotproject. Het doel is om inzicht te krijgen in de meetbaarheid van duurzaamheidsprestaties en of je deze prestaties ook kunt belonen. De provincie Drenthe is samen met boeren én ketenpartijen aan de slag om een antwoord te vinden op deze vraag.

Meer informatie