vaste reiskostenvergoeding tot 1 januari 2022 mogelijk


Geef je jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoef je de vaste vergoeding nog niet aan te passen.

Je kunt in ieder geval tot 1 oktober 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen nog onbelast uitbetalen – ook als de medewerker thuiswerkt en de reiskosten niet meer (volledig) maakt. Voorwaarde is wel dat zij de vergoeding ook al vóór 13 maart 2020 kregen.