Regeling CO2-uitstoot voor grote bedrijven gaat per januari 2024 in


In het klimaatakkoord van 2030 staat dat Nederland bijdraagt aan het verduurzamen van zakelijke mobiliteit en woon-werk mobiliteit. Een onderdeel hiervan is de normerende regeling werk gebonden personenmobiliteit. Deze regeling gaat na verwachting per januari 2024 in.

1 megatron CO2-winst

Dit betekent dat werkgevers met meer dan 100 werknemers per 2024 op het gebied van mobiliteit aan een maximale CO2-uitstoot vast zitten. Deze maximum norm wordt bepaald op het Nederlandse gemiddelde. Het doel is 1 megatron CO2-winst in 2030.

Tijd voor actie

Werkgevers die nog niet aan de norm voldoen hebben tot 2026 de tijd om in actie te komen. Deze acties moeten leiden tot minder zakelijke kilometers, meer gebruik van het openbaar vervoer, van de fiets of een grotere inzet van hybride en elektrische auto’s. Momenteel is er een handreiking in ontwikkeling. Heeft u vragen over het ontwerpbesluit, stel ze aan Drenthe reist Duurzaam.

Jaarlijkse rapportage

De bedoeling is dat organisaties jaarlijks gaan rapporten. Het gaat dan om de totalen van de gehele organisatie en niet om het individuele reisgedrag van de werknemer. Hiermee wordt de privacy van de werknemer gerespecteerd.