Plannen kabinet om verstrekken en vergoeden van ov-kaart eenvoudiger vrij te stellen van loonheffing


Het kabinet wil het vanaf 1 januari 2024 eenvoudiger maken voor werkgevers om zonder loonheffing een ov-kaart te vergoeden of verstrekken aan een werknemer. Voorwaarde is dat de werknemer de ov-kaart ook zakelijk gebruikt. De Eerste Kamer moet hier nog over beslissen.
Vanaf 2024 hoeft geen loonheffing te worden ingehouden bij:
  • Het verstrekken van een ov-kaart, de werkgever koopt de ov-kaart en de werknemer is eigenaar van de ov-kaart en gebruikt de kaart ook zakelijk.
  • Het vergoeden van een ov-kaart, de werknemer koopt de ov-kaart en is eigenaar van de ov-kaart en de werkgever vergoedt de kosten. De werknemer gebruikt de kaart ook zakelijk.
  • Als de werkgever een ov-kaart ter beschikking stelt (koopt de ov-kaart en is eigenaar van de ov-kaart) wordt al geen loonheffing ingehouden op het salaris van de werknemer. Dit verandert niet.