Pilot met speedpedelecs in het kader van duurzaam reizen


De provincie Drenthe moedigt medewerkers aan om op een duurzame en gezonde wijze naar het werk te gaan. Om de aanmoediging kracht bij te zetten stelde de provincie vandaag twaalf speed pedelecs beschikbaar voor medewerkers die normaal gesproken met de auto naar het provinciehuis rijden. Zij kunnen gebruik maken van deze high speed e-bike waarmee een snelheid tot maximaal 45 kilometer per uur gehaald kan worden. De medewerkers kregen vandaag ook een veiligheidsinstructie voor het gebruik van de fiets. Het betreft een pilot op initiatief van Drenthe Reist Duurzaam, Drentse Fietsforensen en Groningen Bereikbaar.

Het beschikbaar stellen van de twaalf snelle en duurzame fietsen voor medewerkers van de provincie Drenthe staat niet op zichzelf. De uitkomsten en ervaringen van dit experiment leveren waardevolle informatie op voor een mogelijke duurzame reisregeling in de toekomst.

Werkzaamheden Operatie Julianaplein

De pilot vindt gelijktijdig plaats met de werkzaamheden aan het Julianaplein in Groningen. Groningen Bereikbaar roept inwoners en bedrijven in en rond de stad Groningen op om tot en met 9 mei 2022 de auto zoveel mogelijk te laten staan. Het Julianaplein wordt in deze periode in verschillende rijrichtingen afgesloten. Deze verkeersstremmingen hebben ook gevolgen voor medewerkers van de provincie Drenthe die in of rondom de stad Groningen wonen. De provincie Drenthe wil deze situatie benutten om te onderzoeken of én welke mogelijkheden er zijn om het duurzaam reizen te stimuleren onder provinciemedewerkers. Eén mogelijkheid daarvoor is het stimuleren van fietsgebruik. Uit de mobiliteitsscan van Drenthe Reist Duurzaam blijkt dat er naast de bestaande regeling voor OV ook animo is voor het gebruiken van speed pedelecs.

Naast deze pilot kijkt de provincie Drenthe ook naar andere plekken om te werken om het aantal verkeersbewegingen te beperken. Tijdens Operatie Julianaplein kunnen medewerkers van de provincie Drenthe daarom ook werken in het kantoor van de provincie Groningen en medewerkers van de provincie Groningen kunnen werken in het provinciehuis in Assen. Ook hebben medewerkers de mogelijkheid om te werken in de voormalige vliegschool in Eelde.

Meer informatie

Benieuwd wat Drenthe Reist Duurzaam voor u kan betekenen? Kijk op www.drenthereistduurzaam.nl. Meer informatie over Drentse Fietsforensen staat op www.fietsforensen.nl Op www.groningenbereikbaar.nl staat alle informatie over Operatie Julianaplein.