Feiten uit de klimaatnota 2022


Feiten uit de Klimaatnota 2022

  • De helft van de CO₂-uitstoot vanuit de sector mobiliteit komt van personenauto’s
  • Het doel van het Klimaatakkoord is 8 miljard minder werkgerelateerde (auto)kilometers in 2030
  • Het beleidsdoel voor stadslogistiek is om in 30 tot 40 (grotere) gemeenten per 2025 middelgrote ZE-zones voor vracht- en bestelauto’s voor logistieke bevoorrading te realiseren
  • De inzet voor achterland- en continentaal vervoer is om de CO2-uitstoot 2030 met 30% te reduceren
  • De zogeheten NAL-regio’s (Nationale Agenda Laadinfrastructuur), netbeheerders en marktpartijen zetten in op grootschalige toepassing van “slim laden”, zodat het bestaande stroomnet optimaal gebruikt wordt.

Naar de Klimaatnota 2022