Nu ook elektrische deelfietsen op de Johannes Postkazerne


De Johannes Postkazerne start een pilot met elektrische deelfietsen op de kazerne zelf en op het Brigadehoofdkwartier dat buiten de kazerne ligt. Met deze fietsen kunnen militairen en burgerpersoneel gemakkelijk van de ene locatie naar de andere locatie reizen en ze kunnen ook eenvoudig naar het centrum van Havelte. Ook de NS-stations van Meppel en Steenwijk liggen binnen bereik. Op 22 februari zijn de deelfietsen feestelijk in gebruik genomen.

Burgemeester Jager van de gemeente Westerveld en Kolonel Klein Schaarsberg van de Johannes Postkazerne

Er loopt geen vaste buslijn langs de kazerne. Wel wordt er gebruik gemaakt van de hubtaxi. Een elektrische fiets is een gezonde aanvulling op het vervoer van de kazerne naar de omliggende dorpen. Drenthe reist Duurzaam ondersteunt de kazerne bij het verder verduurzamen van hun reisbewegingen. Zo wordt er onder andere via een enquête onderzoek gedaan naar het reisgedrag en de vervoersbehoefte van medewerkers.

De deelfietsen zijn beschikbaar gesteld door Deelfiets Nederland. Zij verstrekken ook deelfietsen voor recreatief gebruik in onder andere de gemeente Westerveld. Er komen ook elektrische deelfietsen in Meppel.