Drentse gemeentebestuurders tekenden MONO-Convenant


Met het zetten van hun handtekening onder het MONO-convenant geven alle Drentse gemeenten hun medewerkers het signaal dat het niet normaal is om onderweg met je telefoon bezig te zijn.

MONO-zakelijk ondersteunt en inspireert werkgevers met tal van diensten en producten bij het doorvoeren van verkeersveiligheid in de eigen organisatie.

De nieuwe norm

Steeds meer mensen zijn zich bewust van de gevaren van afleiding in het verkeer. Ook meer mensen rijden MONO: ze zijn onderweg zonder afleiding van hun telefoon. Bijvoorbeeld door hun telefoon bewust weg te leggen voordat ze deelnemen aan het verkeer of door een MONO-app te installeren. Door mee te werken aan deze MONO-aanpak willen de Drentse gemeenten en Rijkswaterstaat Noord-Nederland hun medewerkers meegeven dat het normaal is om onderweg offline te zijn. Zo stimuleren ze hun medewerkers ook om hierover het gesprek met elkaar aan te gaan.