CO2-registratieplicht mobiliteit uitgesteld naar 1 juli 2024


De inwerkingtreding van de CO2-registratieverplichting voor werkgevers met 100 werknemers of meer wordt opgeschort van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. Werkgevers zijn vanaf dan verplicht gegevens aan te leveren over het woon-werk en zakelijk verkeer van werknemers, met als concreet doel een reductie van 1,5 megaton CO2 in 2030.

De uitgestelde inwerkingtreding van de CO2-registratieverplichting is het gevolg van het uitgebrachte advies van de Raad van State. De Raad van State heeft gevraagd om enkele verduidelijkingen in de toelichting van het besluit op te nemen. Hierdoor wordt de verplichte datum van rapporteren van 1 januari 2024 verschoven naar 1 juli 2024. Echter, er mag ook nog steeds gekozen worden om wel al vanaf 1 januari 2024 te beginnen met rapporteren. Het advies van de Raad van State ziet alleen op aanpassingen in de toelichting en heeft verder geen effect op het besluit zelf. Lees meer op de website CO2reductiemobiliteit.nl.