6 juni | webniar Het slimmer, veiliger & groener maken van mobiliteit: de werkgever aan zet


In het webinar “Het slimmer, veiliger & groener maken van mobiliteit: de werkgever aan zet.” zal Kristian Winge, CEO van Sycada, in gesprek gaan met Dirk-Jan de Bruijn, Programmadirecteur van MONO-zakelijk, over het belang van het aanwakkeren van duurzaamheid en veiligheid op de weg door werkgevers en het management.

Naar aanleiding van de schrikbarende cijfers van verkeersongevallen en bijna-ongevallen. Met meer dan 600 dodelijke ongevallen en 18 miljoen bijna-ongevallen per jaar, is het tijd om vooruit te kijken en actie te ondernemen.

Afleiding, voornamelijk door telefoongebruik, is een cruciale factor bij verkeersveiligheid. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de betrokkenen, maar ook voor werkgevers die te maken krijgen met verzuimkosten, schade en andere gevolgen. Werkgevers kunnen er door mobiliteitsbeleid voor zorgen dat gevaarlijke situaties voorkomen worden.

Meer informatie en opgave.