Beste Fietswerkgevers van Drenthe


Veel werkgevers in Drenthe stimuleren hun medewerkers om de fiets te pakken. Dat past bij het doel van Drenthe reist Duurzaam: minder, ander en schoner vervoer.

Beste Fietswerkgevers van Nederland

Het landelijk duurzaam mobiliteitsplatform 'Zo Werkt Het' is in 2023 op zoek gegaan naar de beste Fietswerkgever van Nederland. Zo ook in de provincie Drenthe, waar via Drenthe reist Duurzaam wordt gewerkt aan meer fietsstimulering, meer reizen via het openbaar vervoer en hybride werken. De beste Fietswerkgevers van Drenthe zijn Actium en Vepa. Uit alle regiowinnaars heeft de jury de landelijke winnaars gekozen. Lees er meer over op de website van Zo Werkt Het.

Actium beste Fietswerkgever van Drenthe

Woningcorporatie Actium heeft dit jaar flink geïnvesteerd in het verduurzamen van hun mobiliteitsbeleid. Ook op het gebied van de fiets. Actium stimuleert medewerkers om nog vaker op de fiets naar het werk te komen; de fietsregeling is dit jaar verruimd en fietskilometers worden hetzelfde vergoed als de auto. Ook voor zakelijke ritten heeft Actium geïnvesteerd in de fiets; er zijn elektrische poolfietsen (en auto's) beschikbaar en in het beleid is sinds dit jaar vastgelegd dat bij een zakelijke rit eerst gekeken wordt of je deze op de fiets (of met de elektrische poolauto) kunt afleggen. In het filmpje ziet u wat Actium nog meer doet op het gebied van duurzaam reizen.

Vepa beste Fietswerkgever van Drenthe!

"Yes! Vepa is de Beste Fietswerkgever van regio Drenthe 2023! Een beetje beduusd en verrast, maar natuurlijk enorm vereerd!" Dat was de reactie toen Vepa de 'Zo Werkt Het award' voor Fietswerkgever van het jaar in de regio Drenthe aangeboden kreeg in de categorie 200+ medewerkers. "Natuurlijk zijn we hier als Vepa trots op! En ja, fietsen is inmiddels best verankerd in onze Vepa cultuur. Met een super actief eigen Vepa Cycling Team, het Vepa fietsplan en de meerdere jaarlijkse fietstochten voor goede doelen, stimuleren we het fietsen vanuit verschillende invalshoeken; vitaliteit, duurzaam reizen en goed werkgeverschap. Met als resultaat; bewustwording, tevreden medewerkers en een betere wereld. Dat voelt goed!"