Samen Drenthe mooier maken


Als een rotte tand in een gaaf gebit. Zo ogen vervallen, verpauperde panden in steden of dorpen. Of percelen waar het gras groeit langs de restanten van wat ooit een café of woonhuis was. Om die rotte plekken te bestrijden heeft de provincie de subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit (HRK) in het leven geroepen,  die ontwikkelaars moet stimuleren om met dit soort probleemplekken aan de slag te gaan. Deze regeling is verlengd: tot 30 september kunnen belangstellenden zich melden.

Grand Café Old Smuggler in Valthermond is met behulp van de subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit (HRK) in oude luister hersteld.

Martin Elfrink is als beleidsadviseur Ruimte bij de HRK-regeling betrokken. Hij legt uit dat de regeling er in 2018 is gekomen nadat - (mede) als gevolg van de financiële crisis - her en der in Drenthe veel panden stonden te verpieteren. “Vooral in krimpgebieden. Je zag ook vele kale plekken in bewoonde gebieden waar het gras en onkruid welig tierden. Omdat het niet rendabel is om er iets mee te doen, gebeurt er ook niks. Het resultaat is een trieste en verlaten plek. Zo wil je niet dat Drenthe eruit ziet.”

Sinds de subsidieregeling in het leven is geroepen, is de economische situatie flink veranderd. De huizenprijzen zijn sterk gestegen, maar de kosten voor bouwmaterialen ook. “Daarom kunnen ontwikkelaars ook dit jaar nog een beroep doen op deze subsidie”, vertelt Elfrink.

De HRK-regeling in de praktijk: De sloop in Valthermond van het verpauperde pand waar ooit het roemruchte The Old Smuggler Inn huisde.

Het subsidiebedrag kan aardig oplopen, tot maximaal 150.000 euro. Maar daarvoor moet de aanvrager wel aan een aantal eisen voldoen. Elfrink: “Om te beginnen moet er sprake zijn van een onrendabele top. Daarmee bedoelen we dat de totale kosten van het project hoger zijn dan de eindwaarde van het pand op het moment van opleveren. Met de subsidie beogen we dit gaatje te dichten. De subsidie is echter niet bedoeld om een projectbegroting op voorhand sluitend te maken. Dat is iets wat ontwikkelaars wel graag willen, zekerheid vooraf. Maar dat is niet waar de regeling voor bedoeld is. Anders zouden we teveel zelf als ontwikkelaar optreden en dat is toch echt aan de markt. Het gaat er dus om dat we met de subsidie iets wat net niet lukt wél mogelijk maken.”

Een ander belangrijk criterium is natuurlijk de vraag of de ontwikkeling de ruimtelijke kwaliteit verbetert. Dat gaat verder dan de bekende welstandseisen die bij een verbouwing gesteld kunnen worden. “De hele omgeving moet er beter van worden, zou je kunnen zeggen.”

Het aanvraagproces is, in de woorden van Elfrink, ‘best een heel traject’. “Ik zou iedereen die voor de subsidie in aanmerking wil komen dan ook aanraden om eerst de telefoon te pakken en het gesprek met ons aan te gaan. Zo'n vooroverleg kan heel veel duidelijk maken over de haalbaarheid van de aanvraag. Misschien hoort de aanvraag namelijk bij een andere regeling thuis. Soms gaat het bijvoorbeeld om historische panden en daarvoor kennen we een monumentenregeling.”

“Maar het belangrijkste is dat geïnteresseerden ons opzoeken. Want deze subsidie kan wel het verschil maken. Dus meld je vooral, het kan tot 30 september. Laten we Drenthe een stukje mooier maken met elkaar!”

Gedeputeerde Henk Brink verrichtte de opening van Grand Café Old Smuggler op 6 juli 2022.


Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit

De subsidie is bedoeld om de aanpak van verpauperde vastgoedlocaties of gestagneerde vastgoed- en gebiedsontwikkelingen stimuleren. De regeling beoogt probleemsituaties op te lossen als gevolg van verpaupering van de leefomgeving en om gebiedsontwikkelingen los te trekken die zijn gestagneerd.

Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit is daarom het belangrijkste criterium om voor de subsidie in aanmerking te komen. De overige vier punten zijn: leefbaarheid, impulseffect, circulariteit en de inzet van erkende leerbedrijven.

De subsidiebedragen variëren van minimaal van 5.000 euro voor sloopprojecten en voor overige ontwikkelingen minimaal 25.000 euro.  De maximale subsidie bedraagt 150.000 euro (voor sloop maximaal 25.000 euro).

VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door

In de reeks ‘VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door’ belichten we vanuit twee kanten samenwerkingen tussen partners in Drenthe en de provincie Drenthe. In de video komt een partner aan het woord. Dit kan gaan over een subsidieregeling waar hij/zij gebruik van heeft gemaakt of een andere vorm van partnerschap. In tekst komt de rol van de provincie aan bod. In Drenthe doen we het samen, zoals deze reeks laat zien.