Vol energie richting energieneutraal Drenthe


In Ansen, een klein dorp tussen Dwingeloo en Ruinen in de provincie Drenthe, zijn de inwoners sinds 2012 bezig om alle huizen in hun dorp energieneutraal te maken. Dat doen zij onder de naam energieKansen, dat uitgesproken kan worden als energiek Ansen en maar ook als energie kansen. “Een woordgrapje,” zegt Gert-Jan Evers, projectleider Expeditie energieneutraal wonen bij de provincie Drenthe. “Aan dit project hebben we in 2017 de eerste voucher in onze subsidieregeling voor energiecoöperaties uitgereikt.”


Gert Jan Evers

Oprichten en uitvoeren

Met die subsidie werden de oprichtingskosten van de coöperatie gedekt. Denk hierbij aan wervingskosten, zaalhuur en notariële kosten. Het geld (maximaal 10.000 euro) wordt ook gebruikt voor het uiteindelijke doel: energieneutraal wonen. “Daarvoor zijn installaties nodig die energie opwekken. In Ansen gaat het om circa 200 huishoudens en 8 veehouders. Die zorgen samen voor een elektriciteitsgebruik van 1.500.000 kWh en een aardgasgebruik van 400.000 kubieke meter per jaar,” vertelt Evers. “Om dat zelf op te kunnen wekken, zijn diverse deelprojecten gestart: de komst van hybride waterpompen, de aanschaf van een deelauto, de aanleg van een zonne-energiecentrale enzovoorts.”

Samen investeren

De financiering van de energiecoöperatie energieKansen komt niet alleen tot stand met de subsidie van de provincie. Evers: “Een energiecoöperatie is een verband waarin mensen zich verenigen. Net als bij een sport- of hobbyvereniging wordt lidmaatschap betaald. Daardoor zijn de leden gezamenlijk eigenaar van alle installaties en dergelijke. Dat betekent ook dat, wanneer winst wordt gemaakt en deze niet wordt geïnvesteerd in de coöperatie, de winst gedeeld zal worden onder de leden.” Inwoners kunnen in Ansen lid worden door eenmalig een aandeel in de coöperatie van vijftig euro te kopen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de website van energieKansen.

Klimaatakkoord

Ansen is niet het enige Drentse dorp dat gebruik maakte van de subsidieregeling van de provincie, maar waarschijnlijk wel het eerste dorp dat energieneutraal zal zijn. Nog ver voor 2040, het jaar waarin de provincie energieneutraal wil zijn. Die doelstelling en de populariteit van de subsidieregeling, maakt dat het college van Gedeputeerde Staten in 2020 een besluit neemt over het vervolg van de subsidieregeling. “Het klimaatakkoord vraagt van ons als provincie om burgers ook te betrekken in de energietransitie. Deze subsidie draagt bij aan die burgerparticipatie,” zegt Evers.


Momenteel zijn er zo’n 30 energiecoöperaties in de provincie. Kijk op www.drentsenergieloket wat in jouw gemeente wordt gedaan om energieneutraal wonen mogelijk te maken.


VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door

In de reeks ‘VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door’ belichten we vanuit twee kanten samenwerkingen tussen partners in Drenthe en de provincie Drenthe. Via video komt een partner aan het woord. Dit kan gaan over een subsidieregeling waar hij/zij gebruik van heeft gemaakt of een andere vorm van partnerschap. In tekst wordt de rol van de provincie aan de hand van een interview verder uitgewerkt. In Drenthe doen we het samen, zoals deze reeks laat zien.