Helpende hand voor toekomstbestendige bedrijventerreinen


Bedrijventerreinen zijn economisch van groot belang in Drenthe; ruim 60 procent van de werkgelegenheid is hier te vinden. Om deze terreinen duurzaam en toekomstbestendig te maken, is er nog veel werk aan de winkel. Richard Veldkamp van Team Economie van de provincie Drenthe legt uit hoe ondernemers worden geholpen om de energietransitie op hun terrein te versnellen.

“Zo’n 2,5 jaar geleden is de ambitie geboren om de energietransitie op bedrijventerreinen te versnellen”, vertelt Veldkamp. “Hier wordt logischerwijs veel energie verbruikt, dus het loont goed om daar naar het transitieproces te kijken. Nu is het zo dat de organisatiegraad op deze terreinen sterk verschilt. Dat is logisch, want een bedrijvenpark is van niemand. Daardoor zie je dat er op het ene park geen enkele vorm van samenwerking is, op andere plekken zijn ondernemersverenigingen actief en soms is er een parkmanager aangesteld.”

“Het toekomstgericht maken van de bestaande bedrijventerreinen is ook voor henzelf van groot belang. Een groen en duurzaam bedrijventerrein is  een aantrekkelijke vestigingsplek voor ondernemers maar ook voor de gemeente. En je creëert hiermee een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor andere bedrijven. Maar: versnelling creëren op bedrijventerreinen om te verduurzamen is een uitdaging. Ondernemers zijn vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden of weten misschien soms niet hoe en waar ze moeten beginnen.”

Ervaring opdoen

“Daarom hebben we de ambities vervat in een pilot, die als werktitel ‘Energieneutrale bedrijventerreinen in 2035’ kreeg. Als provincie hebben we hiervoor ons organiserend vermogen ingezet. We hebben adviseurs aangesteld die in eerste instantie hebben gekeken naar de vraag: wat is er nodig om de transitie te versnellen? Met oog voor de individuele én collectieve wensen. De pilot is uitgevoerd op vier Drentse bedrij­venterreinen, zowel kleine als grote terreinen, met of zonder parkmanager. Denk bijvoorbeeld aan Bitseveld in Noordenveld, of De Wieken in Hoogeveen. Door goed naar de mogelijkheden op de verschillende soorten terreinen te kijken hebben we ervaring opgedaan wat wel en niet werkt.”

Bekijk hier de pilot van Bitseveld in Noordenveld.

Eén van de instrumenten die op basis van de vier pilots is ontwikkeld, is de leidraad ‘Energieneutrale bedrijventerreinen Drenthe 2035’: een praktisch document met een helder stappenplan, bedoeld om ondernemersverenigingen, parkmanagementorganisaties en gemeenten te ondersteunen en te inspireren om hiermee aan de slag te gaan.

Zo simpel mogelijk

Veldkamp: “Logischerwijs is de mate van samenwerking een belangrijke succesvolle factor op een bedrijventerrein. Daarnaast is het belangrijk dat je een zo simpel mogelijk uitvoeringstraject hebt. Het is niet zo moeilijk om veel mooie plannen te bedenken, maar het gaat om de uitvoering. Die moet praktisch uitvoerbaar en haalbaar zijn. Om te beginnen stel je de vraag: hoe zorg je er als terrein voor dat je zo min mogelijk energie nodig hebt? De energiebehoefte per bedrijf verschilt; maar zorg ervoor dat je die behoeftes zo goed mogelijk op elkaar afstemt.”

Stijgende energieprijzen

Het voordeel is dat de energietransitie urgentie heeft gekregen als gevolg van de sterk stijgende energieprijzen. De vraag is of de stip op de horizon, energieneutraal in 2035, haalbaar is. “Daar kan ik geen harde uitspraken over doen”, zegt Veldkamp. “De ambitie om energie te besparen en op te wekken en te delen, daar wordt natuurlijk iedereen beter van. Dus waarom niet? Technisch is het in ieder geval mogelijk. En als je nu niks doet heb je straks een probleem. Nu is het al zo dat het grootste deel van Drenthe ‘op slot’ zit wat betreft afname en terugleveren van energie. Het elektriciteitsnet is overbelast, de welbekende netcongestie, dus bedrijven moeten wel. Mijn advies aan bedrijven is in ieder geval: ga samenwerken, wacht niet totdat het probleem opgelost is. Dat kan jaren duren. Dus steek je licht op bij ons, hier kun je niet vroeg genoeg mee beginnen!”

Geïnteresseerden kunnen de leidraad downloaden via: https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/energietransitie/mkb-industrie/bedrijventerrein/


VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door

In de reeks ‘VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door’ belichten we vanuit twee kanten samenwerkingen tussen partners in Drenthe en de provincie Drenthe. Via video komt een partner aan het woord. Dit kan gaan over een subsidieregeling waar hij/zij gebruik van heeft gemaakt of een andere vorm van partnerschap. In tekst komt de rol van de provincie aan bod. In Drenthe doen we het samen, zoals deze reeks laat zien.