Landbouwrobots gaan aan de slag in Noord-Nederland


Volgens sommige voorspellingen gaan robots voor een snelle revolutie in de landbouwsector zorgen. Han Hilbrands en zijn compagnons van Smart Agri Technology voegen de daad bij het woord. Met hun bedrijf zetten ze de landbouwrobots op de akkers aan het werk en verzamelen ze data voor de technologische aanpassingen. Zo vormen ze een schakel tussen ICT en landbouw,  zonder hun roots te vergeten: “We staan het liefst met onze poten in de klei, of in dit geval, in de Drentse zandgrond.”

Ze ogen als uit de kluiten gewassen maanlanders, de landbouwrobots die Hilbrands via zijn loonbedrijf bij akkerbouwers in Noord-Nederland aan het werk zet én die ze met dataverzameling proberen te verbeteren. Het zijn hoe dan ook alleskunners, deze zelfrijdende, lichte werktuigen. Ze kunnen zaaien, schoffelen, bemesten én de gewassen beschermen. Ze luisteren naar de namen Robotti, ecoRobotix en AgXeed, en zijn afkomstig van fabrikanten uit binnen- en buitenland.

Met dat scala aan kwaliteiten wordt boeren niet alleen werk uit handen genomen, het draagt ook bij aan de toekomstbestendigheid van de landbouwsector, die zich de komende jaren voor strengere eisen gesteld ziet wat betreft het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Om met de praktische voordelen te beginnen: goede arbeidskrachten zijn – vooral in het oogstseizoen - schaars en duur. Omdat de robots het zaaien, schoffelen en zware grondbewerking uitvoeren, is dat probleem overwonnen. Wat betreft duurzaamheid: de robots komen tegemoet aan de eisen van duurzaam bodembeheer. Hilbrands: “Bodemverdichting is een gekend probleem in de Nederlandse agrarische sector. Veel bodems in Nederland zijn verdicht, dat komt doordat er te zware machines overheen rijden. Een robot is een stuk lichter dan een trekker en draagt dus bij aan een betere bodemstructuur, de poriën in de bodem blijven beter behouden waardoor gewassen beter wortelen en voedingsstoffen door de bodem worden opgenomen en niet afspoelen. Dit  zorgt voor een betere opbrengst van gewassen.”

De Robotti in bedrijf:

Daarnaast, legt Hilbrands uit, kun je met de robots ‘constant schoffelen’. “Daardoor heb je haast geen bestrijdingsmiddelen meer nodig om onkruid te bestrijden, wat ze zeer geschikt maakt voor de biologische landbouw.” En voor het geval bestrijdingsmiddelen wel nodig zijn,  zijn de robots voorzien van een ‘spot sprayer’. “Er hangt een camera-oogje boven de plant, die bestaat uit infraroodcamera en een RGB-camera, die ook op je smartphone zit. De spot sprayer werkt met een algoritme, op basis waarvan gewassen kunnen worden herkend. Er wordt onder meer gekeken naar de vorm en de kleuren, zo herkent de spot sprayer met behulp van die twee camera’s de plant.”

Is een plant herkend als ‘niet gewenst’, dan opent zich een spuitdop die met een vierkant van 8x3 centimeter een bestrijdingsmiddel spuit. Bij reguliere gewasbescherming wordt van een veel grotere afstand gif gespoten. Nu de overheid stuurt op driftreductie (het tegengaan van het verwaaien van de gewasbeschermingsmiddelen), heeft de spotspray-techniek de toekomst. Hilbrands verwacht dat met de toepassing van de robots het huidige gebruik van chemicaliën in de landbouw met 80 procent gereduceerd kan worden. “En misschien nog wel meer, omdat we de kwaliteit nog kunnen verbeteren.” Om die kwaliteit te verbeteren verzamelen de mannen van Smart Agri Technology zoveel mogelijk praktijkgegevens (data in de vorm van foto’s), om het algoritme te blijven trainen. “Het is van belang om constant data te verzamelen omdat de omstandigheden ook steeds veranderen.”

Hilbrands volgde de Agrarische hogeschool in Dronten en net als zijn kompanen Jeroen Wolters en Jorick Lambers staat hij het liefst ‘met zijn poten in de klei’, -of Drentse zandgrond. “Wij onderhouden nauw contact met de fabrikanten zodat we direct kunnen communiceren over eventuele aanpassingen aan de machines, ook op basis van feedback van boeren. Ons doel is om zo dicht mogelijk bij de gebruikers te staan en zo dicht mogelijk bij de fabrikant, zodat zo min mogelijk kennis over de producten verloren gaat.”

Zie voor meer informatie over de landbouwrobots: https://smartagritechnology.com/ en www.doorgrond.nl.


Toekomstgerichte landbouw

Robotisering is een mooi voorbeeld van de technologisch ontwikkelingen in de agribusiness in Drenthe. Hilbrands c.s. zijn wat dat betreft een van de koplopers op het gebied van smart farming. Drenthe is trots op die koplopers en wil graag onder de aandacht brengen wat zij aan het doen zijn, om ook andere ondernemers te inspireren. Daarnaast biedt Drenthe ondernemers ondersteuning bij het vinden van partners, het bouwen van netwerken en het ontsluiten van financiële middelen. Dat is de kern van het Toekomstgerichte landbouw – van de provincie Drenthe.

Gedeputeerde Henk Jumelet juicht de ontwikkelingen rondom landbouwrobots toe. “Investeren in de toekomst is belangrijk, zeker als het gaat om landbouw, één van de grootste sectoren in onze provincie”, aldus Jumelet. “We werken aan onze ambitie voor een toekomstgerichte landbouw in Drenthe, ook juist samen met onze partners en ondernemers. Zo houden we de beweging van innoveren, moderniseren en verduurzamen op gang.”