Toekomstgerichte landbouw


Programma Toekomstgerichte Landbouw staat voor: innoveren, moderniseren en verduurzamen in de Tuinbouw, Veehouderij, Akkerbouw en Agribusiness. Het gaat om de balans tussen geld verdienen(Profit), een gezonde leefomgeving(Planet) en in goede relatie met ondernemers en inwoners van Drenthe(People). We zetten o.a. in op het sluiten van kringlopen op bedrijfs- en regionaal niveau en het ontwikkelen van meer toegevoegde waarde in de keten. Het programma vergt geen nieuw beleid, maar realisatie in het veld, op het erf en in het bedrijf. Van boer naar bord en bloemenvaas!

Tuinbouw

Tuinbouw

Informatie over tuinbouw
veehouderij

Veehouderij

Informatie over veehouderij
Akkerbouw

Akkerbouw

Informatie over akkerbouw
Agribusiness

Agribusiness

Informatie over agribusiness

Uitgelicht

Landbouwcongres kaartjes 2

Kom naar hét landbouwcongres in Drenthe op 12 oktober 2018! Met topsprekers, een inspiratiemarkt en verdiepende sessies over belangrijke thema's in de landbouw. Een mooie gelegenheid om nieuwe inzichten en contacten op te doen! Meld je hier aan

gedetineerden_aan_de_slag_op_nieuw_hopveld_in_veenhuizen

Henk Jumelet verrichtte woensdagmiddag 16 mei de opening van een proefhopveld in Veenhuizen. Dit deed hij samen met Henk Timmerman (medeoprichter bierbrouwerij Maallust) en Marie-Anne de Groot, vestigingsdirecteur van de penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen.

Afbeelding Consulent Duurzame Melkveehouderij

Drenthe wil in 2020 tot de top behoren in duurzame grondgebonden melkveehouderij. Doelstelling van Duurzame Melkveehouderij Drenthe is het stimuleren en versterken van een toekomstgerichte landbouw en agribusiness.

mjj-20180111-wadudu-7-1600x900

Janmar Katoele, eigenaar Wadudu: “Bij ‘Wadudu’ kweken we insecten. We zijn het enige bedrijf in Noord-Nederland dat dat doet. Wadudu richt zich op twee soorten: de Black Soldier Flies - een larve van een vliegensoort - en meelwormen."Lees het volledige interview.

soja

Drenthe is in Nederland koploper op het gebied van de sojateelt. Drentse boeren hebben in 2017 op ruim 143 hectare soja verbouwd, ten opzichte van ruim 400 hectare soja in heel Nederland. In  hetzelfde jaar is ook het aantal sojatelers in Drenthe gestegen van 5 naar 26.

foto plant value

Plant Value draagt bij aan de ontwikkeling van een concurrerende en duurzame akkerbouw en tuinbouw door middel van de totale verwaarding van de plant.  Het project ondersteunt daarbij de omslag van Noord-Nederland naar een Biobased Economy en toekomstgerichte landbouw.

mjj-jan_reinier_de_jong-1-1600x900

Jan Reinier de Jong - Akkerbouwer in Odoorn:“Ik wilde van kinds af aan al boer worden. Je werkt met de seizoenen, kunt je eigen tijd indelen en bent op en top ondernemer." Lees het hele interview.

Logo-Drenthe-zonder-tekst

Grondig Boeren met Maïs richt zich op het ontwikkelen van een vernieuwend en innovatief maïsteeltsysteem waardoor nadelen zoals bodemverdichting en schimmels worden voorkomen.

csm_DuurSaam_Glashelder_5866cc2ca8

Provincie Drenthe werkt in het project 'DuurSaam Glashelder' samen met gemeenten, betrokken sectoren, organisaties en kennisinstituten aan de ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik.