Arbeidsvoorwaarden


Salaris

De provincie Drenthe biedt onder andere een uitstekend salaris, we volgen daarin de CAO Provincies.

Individueel keuze budget (IKB)

Je beschikt als medewerker van de provincie Drenthe naast je salaris over een vrij besteedbaar budget ter hoogte van +/- 22% (opgebouwd uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering en een stukje levensloop) van je bruto jaarsalaris. Je beslist zelf wanneer je je budget ontvangt en waaraan je dit besteedt. Zo kun je keuzes maken die passen bij jouw persoonlijke levensfase, ambities en doelen. Je kunt hierbij denken aan extra vrije dagen of het aanschaffen van een fiets met fiscaal voordeel, dit kan je allemaal zelf beslissen en regelen.

Een goed pensioen

We hopen dat je nog een tijdje bij ons blijft maar een goed pensioen is belangrijk. Werken bij de Provincie Drenthe geeft je de zekerheid van een pensioen opgebouwd bij het grootste pensioenfonds van Nederland, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Daarnaast betaalt de provincie voor een groot deel mee aan jouw pensioenopbouw.

Persoonlijk Ontwikkel Budget (POB)

Binnen de provincie beschik je over een Persoonlijk Ontwikkel Budget (POB) van €5.000,- verdeeld over 5 jaar. Doel van het POB is investeren in je eigen duurzame inzetbaarheid om op die manier duurzaam bij te dragen aan de doelen van de provincie Drenthe. Binnen vastgestelde fiscale kaders, kun je €5.000 besteden aan opleidingen of andere ontwikkelactiviteiten die bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit. Met het POB investeer je in jezelf!

Vakantie- en compensatieverlof

Het wettelijk aantal vakantie-uren per jaar is 4 keer het aantal uren dat je per week werkt. Het vakantieverlof bedraagt bij een voltijdsaanstelling (36 uur) 144 uur per kalenderjaar. Bij een deeltijdsaanstelling is dat naar rato.

Compensatieverlof is het aantal opgebouwde vrije uren tot stand gekomen doordat jouw feitelijke arbeidsduur (werkelijke uren) de formele arbeidsduur (betaalde uren) overschrijden: feitelijk 40 uur per week te werken, met een formele aanstelling van 36 uur per week. Als je formele en feitelijk uren gelijk zijn, bouw je dus geen compensatieverlof op.

Collectieve ziektekostenverzekering

Er zijn met drie verzekeraars contracten afgesloten. Via de website www.collectiefzorgaanbod.nl kun je je huidige zorgverzekering (ook als je die elders hebt afgesloten) vergelijken qua prijs en inhoud met die van de verzekeraars van het collectief zorgaanbod.

Medewerkers van de provincie kunnen kiezen uit een basiszorgverzekering en een aanvullende zorgverzekering met collectiviteitskorting bij VGZ IZA, Menzis of CZ.

Reiskosten en reisregeling

Drenthe stimuleert het terugdringen van automobiliteit en heeft hiervoor een reisregeling vastgesteld.

De reiskostenvergoeding hangt af van de wijze van reizen

Fietsvergoeding

Ga je met de fiets naar het werk? Dan ontvang je van ons een vergoeding van € 0,19 per km.

Openbaar Vervoer

Reizen naar het provinciehuis is ook een optie. Van ons krijg je in dat geval een NS-businesscard ter beschikking waarmee je gratis naar je werk kan reizen.

Overig vervoer

Kies je voor een andere manier van vervoer, bijvoorbeeld met de auto dan bedraagt de vergoeding voor woon-werkverkeer € 0,19 per km (= het fiscaal onbelaste tarief) met een maximum van € 300,- per jaar. Je ontvangt het maximale bedrag als je vijf dagen per week naar je werk reist met enkele reis een afstand van 3,9 km of meer. Dus als de enkele reisafstand 3,9 km of meer bedraagt, dan ontvang je een maandelijkse netto-vergoeding van € 25,00.

Uitruil Reiskosten

De belastingdienst schrijft voor dat 19 cent per afgelegde kilometer voor het woon/werk verkeer, onbelast vergoed mag worden. Dit betekent dat je over deze 19 cent geen belasting betaalt. Door gebruik te maken van de uitruilregeling wissel je in feite 19 cent van je IKB (Individueel Keuze Budget dat bijzonder belast wordt door de belastingdienst in voor een onbelaste 19 cent. Je kunt dan netto meer overhouden aan de uitbetaling van je IKB.