De Droomfabriek


In de documentaire 'Parels van de Praktijk' nemen leerlingen van praktijkschool Pro Emmen de kijker met diverse indringende portretten mee naar hun dromen en toekomstplannen. De documentaire vormt de basis voor een dialoog over vooroordelen, ondersteuning, kansen en dromen.

Stichting Welzijnsorganisatie Sedna wil in samenwerking met haar partners met 'De Droomfabriek' een vervolg geven aan 'Parels van de Praktijk', waarbij de positie van kwetsbare jongeren wordt versterkt. De Droomfabriek moet een plek worden waar jongeren ondersteund kunnen worden om hun dromen na te streven en waar zowel praktische ondersteuning als sociale ondersteuning aanwezig is. Daarnaast moet het een plek zijn waar men kan experimenteren, falen en waar een volgende stap gezet kan worden. Op deze manier wil De Droomfabriek preventief werken met als doel de kansengelijkheid onder jongeren te vergroten.